โครงการฝึกอบรมอาชีพในชุมชน

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 พระครูปฐมธีรวัฒน์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง เป็นประธาน พร้อมด้วยนายลือยศ บรรพกาญจน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองไร่ขิง ร่วมประชุมตามโครงการฝึกอบรมอาชีพในชุมชน ตามกิจกรรมที่ 1 โครงการศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเกษตรผสมผสาน เพื่อขับเคลื่อนโครงการศูนย์เรียนรู้ชุมชนเกษตรผสมผสาน ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเทศบาลเมืองไร่ขิง
 
UploadImage UploadImage
UploadImage UploadImage
UploadImage UploadImage
UploadImage UploadImage
UploadImage UploadImage