โครงการฝึกอบรมทบทวนและศึกษาดูงาน อปพร.เทศบาลเมืองไร่ขิง ประจำปีพ.ศ.2561

ระหว่างวันที่ 12-14  กุมภาพันธ์ 2561  เทศบาลเมืองไร่ขิงโดย นายดำรงค์ รอดทอง รองนายกเทศมนตรีเมืองไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม เป็นประธาน เปิดโครงการฝึกอบรมทบทวนและศึกษาดูงาน อปพร.เทศบาลเมืองไร่ขิง ประจำปีพ.ศ.2561 เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอัตรากำลังสมาชิกอปพร. ที่พร้อมปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ โดยมีนายเมธี จารีบูรณภาพ รองปลัดเทศบาลเมืองไร่ขิง กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเทศบาลเมืองไร่ขิง

UploadImage UploadImage
UploadImage UploadImage
UploadImage UploadImage
UploadImage UploadImage
UploadImage UploadImage
UploadImage UploadImage
UploadImage UploadImage
UploadImage UploadImage
UploadImage UploadImage
UploadImage UploadImage