งานเทศกาลส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะลัดอีแท่น

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น. พระเทพศาสนาภิบาล เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐมเป็นประธานในพิธีเปิด “งานเทศกาลส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะลัดอีแท่น” โดยมีนายลือยศ บรรพกาญจน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองไร่ขิง กล่าวรายงาน และมีคณะผู้บริหารเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพ่อค้าแม่ค้าชุมชนเกาะลัดอีแท่นเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเกาะลัดอีแท่นให้แพร่หลายยิ่งขึ้น ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง
 
UploadImage UploadImage
UploadImage UploadImage
UploadImage UploadImage
UploadImage UploadImage
UploadImage UploadImage
UploadImage UploadImage
UploadImage UploadImage