ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ชาวพุทธทุกท่าน ร่วมงานวันมาฆบูชา (วัดไร่ขิง พระอารามหลวง)