ประชุมประชาคมตำบลไร่ขิง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561  นายจำรัส ตั้งตระกูลธรรม นายกเทศมนตรีเมืองไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม เป็นประธาน  ดำเนินการประชุมประชาคมตำบลไร่ขิง  ในที่ประชุมรับฟังข้อเสนอแนะ/หาแนวทางแก้ไขปัญหา จากหน่วยราชการงานต่างๆ และประชาชนตำบลไร่ขิง ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเทศบาลเมืองไร่ขิง
 
UploadImage UploadImage
UploadImage UploadImage
UploadImage UploadImage
UploadImage UploadImage
UploadImage UploadImage
UploadImage UploadImage
UploadImage UploadImage