กิจกรรมจัดอบรมผู้นำทางด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เทศบาลเมืองไร่ขิงโดยนายกจำรัส  ตั้งตระกูลธรรม  นายกเทศมนตรีเมืองไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอนุรักษ์คุณธรรมและวิถีชุมชน  กิจกรรมจัดอบรมผู้นำทางด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เพื่อพัฒนาความรู้ทางด้านการจัดการท่องเที่ยว และเป็นส่วนหนึ่งในการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในชุมชน โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้ารับการอบรม เข้าร่วมในโครงการนี้  ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเทศบาลเมืองไร่ขิง
 
UploadImage UploadImage
UploadImage UploadImage
UploadImage UploadImage
UploadImage UploadImage
UploadImage UploadImage
UploadImage UploadImage
UploadImage UploadImage