ประเพณีงานนมัสการปิดทององค์หลวงพ่อวัดไร่ขิง ประจำปี 2561