ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลจุมพล

วันที่ 14 มีนาคม 2561 เทศบาลเมืองไร่ขิงโดยนายกร วรนาม เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองไร่ขิง พร้อมด้วยปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ซึ่งนำโดยนายกสงกรานต์ ศรีตะบุตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจุมพล และคณะ เพื่อศึกษาดูงาน การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล บรรยายโดยปลัดเจริญ กวยรักษา ปลัดเทศบาลเมืองไร่ขิง ณ ศาลาอเนกประสงค์ฝั่งตะวันตกวัดไร่ขิง พระอารามหลวง
 
UploadImage UploadImage
UploadImage UploadImage
UploadImage UploadImage
UploadImage UploadImage
UploadImage UploadImage
UploadImage UploadImage
UploadImage UploadImage