โครงการอบรมกฎหมายเบื้องต้นที่ประชาชนควรรู้ ประจำปี 2561

วันที่ 16 มีนาคม 2561 ศาลจังหวัดนครปฐม ร่วมกับเทศบาลเมืองไร่ขิง จัดโครงการศาลยุติรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน และโครงการอบรมกฎหมายเบื้องต้นที่ประชาชนควรรู้ ประจำปี 2561 เพื่อให้ผู้นำหรือเครือข่ายชุมชนมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและชุมชน โดยมีนายจุฬา อินอิว ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครปฐม เป็นประธาน นายอุเทน บัวอ่อน ผู้พิพากษาศาลจังหวัดนครปฐม กล่าวรายงาน และมีนายกจำรัส ตั้งตระกูลธรรม นายกเทศมนตรีเมืองไร่ขิงกล่าวต้อนรับ ผู้เข้ารับการอบรมสมาชิกสภาเทศบาล และผู้นำชุมชน ณ อาคารปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชินี วัดไร่ขิง พระอาราหลวง
 
UploadImage UploadImage
UploadImage UploadImage
UploadImage UploadImage
UploadImage UploadImage
UploadImage UploadImage
UploadImage UploadImage
UploadImage UploadImage