พิธีถวายมาลัยพระกร และพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันท้องถิ่นไทย

วันที่ 18 มีนคาม 2561 เทศบาลเมืองไร่ขิง โดยนายดำรงค์ รอดทอง รองนายกเทศมนตรีเมืองไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลเมืองไร่ขิง ร่วมพิธีถวายมาลัยพระกร และพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด โดยมีนายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานกล่าวถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ตลอดจนอ่านสารวันท้องถิ่นไทย เพื่อรำลึกพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งพระองค์ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้ง ตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลหัวเมืองแห่งแรก เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2448 นับเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองและเป็นการถือกำเนิดของการปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งแรกในประเทศไทย ณ บริเวณด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางจังหวัดนครปฐม
 
UploadImage UploadImage
UploadImage UploadImage
UploadImage UploadImage
UploadImage UploadImage
UploadImage UploadImage
UploadImage UploadImage
UploadImage UploadImage