ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

วันที่ 21 มีนาคม 2561 เทศบาลเมืองไร่ขิงโดยนายสำรวย โพธิ์แดง เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองไร่ขิง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ที่วัดไร่ขิง พระอารามหลวง และที่ ขสมก.
 
UploadImage UploadImage
UploadImage UploadImage
UploadImage UploadImage
UploadImage UploadImage
UploadImage UploadImage
UploadImage UploadImage