โครงการส่งเสริมและประเมินผลกิจกรรมด้านการเรียนของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองไร่ขิง

วันที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองไร่ขิง โดยนายกจำรัส ตั้งตระกูลธรรม นายกเทศมนตรีเมืองไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม เป็นประธานมอบวุฒิบัตร พร้อมกล่าวให้โอวาท ในโครงการส่งเสริมและประเมินผลกิจกรรมด้านการเรียนของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองไร่ขิง โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการพนักงานเทศบาลเมืองไร่ขิง และผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี วัดไร่ขิง พระอารามหลวง
 
UploadImageUploadImage UploadImage
UploadImage UploadImage
UploadImage UploadImage
UploadImage UploadImage
UploadImage UploadImage
UploadImage UploadImage
UploadImage UploadImage
UploadImage UploadImage
UploadImage UploadImage
UploadImage UploadImage