พิธีเปิดการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ.2561

วันที่ 25 มีนาคม 2561 พระเทพศาสนาภิบาล เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม และพระโสภณพัฒนาคุณ เจ้าวาสวัดพุน้อย เจ้าคณะอำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี เป็นประธานจัดงาน การแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามรมราชกุมารี โดยมีนายยงยุทธ สวนทอง นายอำเภอสามพราน เป็นประธาน ในพิธีเปิดการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ.2561 และมีนายจำรัส ตั้งตระกูลธรรม นายกเทศมนตรีเมืองไร่ขิง ในนามคณะกรรมการดำเนินงาน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ซึ่งมีประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และข้าราชการ ร่วมในพิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทานฯ เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีการแข่งขันเรือยาวอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมแห่งสายน้ำ ณ แม่น้ำท่าจีน หน้าวัดไร่ขิง พระอารามหลวง
 
UploadImage UploadImage
UploadImage UploadImage
UploadImage UploadImage
UploadImage UploadImage
UploadImage UploadImage
UploadImage UploadImage
UploadImage UploadImage
UploadImage UploadImage
UploadImage UploadImage
UploadImage UploadImage