พิธีเปิดงานประจำปี เทศกาลนมัสการปิดทององค์หลวงพ่อวัดไร่ขิง ประจำปี 2561

วันที่ 26 มีนาคม 2561 คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองไร่ขิง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลเมืองไร่ขิง ร่วมอัญเชิญองค์หลวงพ่อวัดไร่ขิง ทางน้ำ (ทางชลมารค) และร่วมพิธีเปิดงานประจำปี เทศกาลนมัสการปิดทององค์หลวงพ่อวัดไร่ขิง ประจำปี 2561 งานเริ่มวันที่ 27 มีนาคมถึงวันที่ 4 เมษายน พุทธศักราช 2561 รวมจัดงาน 9 วัน 9 คืน โดยมีสมเด็จพระพุทธะชินวงศ์ เจ้าคณะใหญ่หนกลาง กรรมการมหาเถระสมาคม เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม เป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์ มีนายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวถวายการต้อนรับ ซึ่งมีพันตำรวจโทพงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และมีนายยงยุทธ สวนทอง นายอำเภอสามพราน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อ.สามพราน จ.นครปฐม
 
UploadImage UploadImage
UploadImage UploadImage
UploadImage UploadImage
UploadImage UploadImage
UploadImage UploadImage
UploadImage UploadImage
UploadImage UploadImage
UploadImage UploadImage
UploadImage UploadImage
UploadImage UploadImage