ร่วมจัดงานเย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์ เพื่อสืบสาน ฟื้นฟู วัฒนธรรมประเพณีไทย

วันที่ 11 เมษายน 2561 เทศบาลเมืองไร่ขิงโดยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชน ข้าราชการและพนักงานเมืองไร่ขิง ร่วมกับวัดท่าพูด และสภาวัฒนธรรมตำบลไร่ขิง  ร่วมจัดงานเย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์ เพื่อสืบสาน ฟื้นฟู วัฒนธรรมประเพณีไทย ณ วัดท่าพูด ตำบลไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม
 
UploadImage UploadImage
UploadImage UploadImage
UploadImage UploadImage
UploadImage UploadImage
UploadImage UploadImage
UploadImage UploadImage
UploadImage UploadImage
UploadImage UploadImage
UploadImage UploadImage
UploadImage UploadImage
UploadImage UploadImage