ร่วมรณรงค์ทำความสะอาด เก็บกวาดขยะ

วันที่ 19 เมษายน 2561  เทศบาลเมืองไร่ขิง โดยคณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานเทศบาลเมืองไร่ขิง ร่วมรณรงค์ทำความสะอาด เก็บกวาดขยะ  บริเวณวัดไร่ขิง พระอารามหลวง  หลังเสร็จงานเทศกาลนมัสการปิดทององค์หลวงพ่อวัดไร่ขิง
 
UploadImage UploadImage
UploadImage UploadImage
UploadImage UploadImage
UploadImage UploadImage
UploadImage UploadImage
UploadImage UploadImage
UploadImage UploadImage