แบบกำหนดราคาเช่ามาตรฐานกลางเฉลี่ยต่อตารางเมตรในเขตเทศบาลเมืองไร่ขิง

เอกสารแนบ :