New Ribbon
Example Frame
เชิญชวนประชาชนชาวตำบลไร่ขิงเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองไร่ขิง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองไร่ขิง ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่องขายทอดตลาดพัสดุ ที่ชำรุดเลื่อมสภาพ การละเมิดการใช้ไฟฟ้า รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองไร่ขิง กำหนดการปฏิบัติงานประจำศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนเทศบาลเมืองไร่ขิง การคัดเลือกโครงการดีเด่นในการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปีพุทธศักราช 2561 โครงกาสร้างความรู้ความเข้าใจในรัฐธรรมนูญ ประกาศเรื่องการแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ดูทั้งหมด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองลาดตะเฆ่ ซอยชุมชนโรงหล่อ หมู่ 7 ชุมชนโรงหล่อ ก่อสร้างถนน คสล.ซอยชุมชนโรงหล่อ (เส้นเมน) หมู่ 7 ชุมชนโรงหล่อและก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำโรงหล่อ ซอย 4 หมู่ 7 ชุมชนโรงหล่อ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายไหล่ทางถนนเลียบคลองยายสา ชุมชนคลองยายสาแฟค 1 1) ฝั่งตะวันตก 2) ฝั่งตะวันออก ขยายไหล่ทางริมเขื่อน คลองยายสาฝั่งตะวันตก ตั้งแต่สุดเขตตำบลบางกระทึก ถึงบ้านนายวิจิตร การะเวก ชุมชนคลองยา จ้างเหมาซ่อมแซม และเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุดรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 89-0838 นครปฐม จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองไร่ขิง แห่งที่ 1 (วัดไร่ขิง) ประจำภาคเรียนที่1/2561) จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองไร่ขิง แห่งที่ 2 (โรงเรียนวัดท่าพูด) ประจำภาคเรียนที่1/2561) ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยแสนสุข 2 ชุมชนโรงหล่อ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายไหล่ทาง คสล.ซอยประชาร่วมใจ ชุมชนประชาร่วมใจ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสำหรับเด็กนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ถึงระดับประถมศึกษา ปีที่ 6 ในเขตเทศบาลเมืองไร่ขิง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายไหล่ทางจากศูนย์การศึกษาพิเศษเขต 1 ชุมชนไร่ขิง-บ้านไร่ และก่อสร้างเขื่อน คสล.ริมคลองบางพร้าวจากบ้านเลขที่ 24/2 ม. 5 ถึงบริเวณที่ดิน นางสาวเรวดี เชาว์แหลม ชุมชนบ้านคลองบางพร้าว ดูทั้งหมด
  • นายจำรัส ตั้งตระกูลธรรม
    นายกเทศมนตรีเมืองไร่ขิง

สถิติเว็บไซต์

ผู้เข้าชมทั้งหมด : 5,998

ผู้เข้าชมปีนี้ : 5,758

ผู้เข้าชมเดือนนี้ : 1,907

ผู้เข้าชมวันนี้ : 138