New Ribbon
Example Frame
ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ณ โชว์รูมโตโยต้าท่าจีน สาขาสามพราน รายชื่อร้านอาหารและตลาด ที่ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานการตรวจประเมินสุขลักษณะตามหลักสุขาภอบาลอาหารสุขาภิบาลตลาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา รับสมัครนักศึกษาใหม่ กำหนดการปฏิบัติงานประจำศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนเทศบาลเมืองไร่ขิง ประจำเดือนสิงหาคม 2561 แบบรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2561 ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่และเส้นทางการเก็บและขนมูลฝอย โครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2 ประชาสัมพันธ์การนำรถยนต์เข้ามาจอดในบริเวณสนามกีฬาหน้าสำนักงานเทศบาล ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง การดำเนินการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือขยะมูลฝอย การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติวัฒนธรรม ดูทั้งหมด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการวางท่อระบายน้ำถนนไวไว จากโรงงานเอ็นเค ต่อถนนคอนกรีต สายไร่ขิง 26 ชุมชนโรงหล่อและชุมชนบ้านคลองบางพร้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยบุญปลอด 1 ชุมชนวัดท่าพูด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมไหล่ทางและท่อระบายน้ำ ซ.นายบุญส่ง ขุนทรง (ไร่ขิง 32) จากสามแยกถนนไร่ขิง 32 ถึงหมู่บ้านพฤกษา 5 หมู่ 10 ชุมชนคลองบางซื่อ การจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน 2 รายการ ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบริษัทกรุงเทพสตาชอินดัสเทรี่ยล จำกัด ถึงโรงงานไวไว ชุมชนคลองรางเตย 2 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำถนนไวไว จากโรงงานเอ็นเค ต่อถนนคอนกรีต สายไร่ขิง 26 ชุมชนโรงหล่อและชุมชนบ้านคลองบางพร้าว ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมไหล่ทางและท่อระบายน้ำ ซ.นายบุญส่ง ขุนทรง (ไร่ขิง 32) จากสามแยกถนนไร่ขิง 32 ถึงหมู่บ้านพฤกษา 5 หมู่ 10 ชุมชนคลองบางซื่อ ร่างประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบริษัทกรุงเทพสตาชอินดัสเทรี่ยล จำกัด ถึงโรงงานไวไว ชุมชนคลองรางเตย 2 ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยบุญปลอด 1 ชุมชนวัดท่าพูด ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ่างอิง) ในการจัดจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยบุญปลอด 1 ชุมชนวัดท่าพูด ดูทั้งหมด
  • นายจำรัส ตั้งตระกูลธรรม
    นายกเทศมนตรีเมืองไร่ขิง

สถิติเว็บไซต์

ผู้เข้าชมทั้งหมด : 21,079

ผู้เข้าชมปีนี้ : 20,839

ผู้เข้าชมเดือนนี้ : 4,586

ผู้เข้าชมวันนี้ : 44