New Ribbon
Example Frame
ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต โรพยาบาลสามพราน รับโอนพนักงานเทศบาล การควบคุมการจราจรทางน้ำในแม่น้ำท่าจีน ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลเมืองไร่ขิง สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2561 และกำหนดประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2562 รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองไร่ขิง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2560 ประกาศผลการคัดเลือกเด็กเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองไร่ขิง ขอเชิญชวนประชาชนตำบลไร่ขิง เข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองไร่ขิง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2561 เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองไร่ขิง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2561 รายงานการเงิน ประจำเดือนมกราคม 2561 การรับสมัครเด็กนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล 3 ขวบ ปีการศึกษา 2561 ดูทั้งหมด
ก่อสร้างศาลาริมน้ำซอยไร่ขิง 23 ท่าน้ำต้นไทร หมู่ 11 ชุมชนบ้านท่าเกวียน ก่อสร้างถนน คสล. บ้านนายจำนงค์ ทองประไพ ถึงสามแยกบ้านนายแพว ขุนทรง หมู่ 10 ชุมชนคลองบางซื่อ และขยายสะพาน คสล.ข้ามคลองบางซื่อ ซอยไร่ขิง 32 หมู่ 10 ชุมชนคลองบางซื่อ การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ จากสวนสุขภาพ รพ.เมตตาประชารักษ์ ถึง ถ.3316 บริเวณหน้าป้อมตำรวจโพธิ์แก้ว หมู่ 2 ชุมชนบ้านไร่ขิง-บ้านไร่ และ ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำ สายบ้านนางไปล่ โคจรานนท์ หมู่ 5 ชุมชนบ้านคลองบางพร้าว โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำ สายบ้านนายประคอง สงกา หมู่ 11 ชุมชนบ้านท่าเกวียน โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยร้านร่มไม้สายน้ำ (ลี้บุญส่ง) ชุมชนคลองบางซื่อ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายไหล่ทาง คสล.ท่าเกวียน ซอย 4 ชุมชนท่าเกวียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำ ต่อจากเดิม (ซอยบ้านนายบุญปลอด) ชุมชนวัดท่าพูด และก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำ สายหน้าบ้านนายปราโมทย์ อินทร์บำรุง หมู่ 9 ชุมชนคลองวัดท่าพูด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.จากแยกนายบรรยงค์ ถึงบ้านนายเที่ยง ปู่หล่ำ ชุมชนคลองฉาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดูทั้งหมด
  • นายจำรัส ตั้งตระกูลธรรม
    นายกเทศมนตรีเมืองไร่ขิง

สถิติเว็บไซต์

ผู้เข้าชมทั้งหมด : 2,405

ผู้เข้าชมปีนี้ : 2,165

ผู้เข้าชมเดือนนี้ : 690

ผู้เข้าชมวันนี้ : 57