New Ribbon
Example Frame
ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่และเส้นทางการเก็บและขนมูลฝอย โครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2 ประชาสัมพันธ์การนำรถยนต์เข้ามาจอดในบริเวณสนามกีฬาหน้าสำนักงานเทศบาล ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง การดำเนินการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือขยะมูลฝอย การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติวัฒนธรรม ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองไร่ขิง กำหนดการปฏิบัติงานประจำศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนเทศบาลเมืองไร่ขิง ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป้นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองไร่ขิง กำหนดการการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองไร่ขิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดูทั้งหมด
ประกวดราคาจ้างเหมาจัดบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ประกวดราคาจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล โครงการจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล โครงการจ้างเหมาบริการการแพทย์ฉุกเฉิน โครงการจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยแสนสุข 2 ชุมชนโรงหล่อ (ครั้งที่ 2) โครงการขยายไหล่ทาง คสล.ซอยประชาร่วมใจ ชุมชนประชาร่วมใจ (ครั้งที่ 2) โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายปาน ชุมชนบ้านคลองบางพร้าว-ศรีเสถียร รุ่น 6 (ครั้งที่ 2) โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.สายประชาร่วมใจ ต่อจากของเดิม บริเวณด้านขวาทางถึงที่ดินนายสมภพ เกษสัมมะ ชุมชนบ้านถ่าน ดูทั้งหมด
  • นายจำรัส ตั้งตระกูลธรรม
    นายกเทศมนตรีเมืองไร่ขิง

สถิติเว็บไซต์

ผู้เข้าชมทั้งหมด : 14,858

ผู้เข้าชมปีนี้ : 14,618

ผู้เข้าชมเดือนนี้ : 2,320

ผู้เข้าชมวันนี้ : 53