การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีเมืองไร่ขิง ให้รองนายกเทศมนตรีเมืองไร่ขิง และปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน


 
เอกสารแนบ :