ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลเมืองไร่ขิง สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2561 และกำหนดประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2562