กำหนดการปฏิบัติงานประจำศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนเทศบาลเมืองไร่ขิง