ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่องขายทอดตลาดพัสดุ ที่ชำรุดเลื่อมสภาพ