คำสั่ง, ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง มอบหมายเจ้าหน้าที่เปิด ตู้ ปณ. 7