โครงการวางท่อระบายน้ำ จากสวนสุขภาพ รพ.เมตตาประชารักษ์ ถึง ถ.3316 บริเวณหน้าป้อมตำรวจโพธิ์แก้ว หมู่ 2 ชุมชนบ้านไร่ขิง-บ้านไร่ และ ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำ สายบ้านนางไปล่ โคจรานนท์ หมู่ 5 ชุมชนบ้านคลองบางพร้าว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bid