ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายไหล่ทาง คสล.ท่าเกวียน ซอย 4 ชุมชนท่าเกวียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)