ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนายจำนงค์ ทองประไพ ถึงสามแยกบ้านนายแพว ขุนทรง และขยายสะพาน คสล. ข้ามคลองบางซื่อ ซอยไร่ขิง 32 หมู่ 10 ชุมชนคลองบางซื่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรกนิกส์ (ครั้งที่ 2)