ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศาลาริมน้ำซอยไร่ขิง 23 ท่าน้ำต้นไทร หมู่ 11 ชุมชนบ้านท่าเกวียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2)