โครงการขยายไหล่ทาง คสล.ซอยประชาร่วมใจ ชุมชนประชาร่วมใจ จากปากทางบ้านนายอั้น กลั่นประชา ถึงโรงงานน้ำส้ม ด้านโรงงานน้ำส้ม