ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนายจำนงค์ ทองประไพ ถึงสามแยกบ้านนายแพว ขุนทรง และขยายสะพาน คสล.ข้ามคลองบางซื่อ ซอยไร่ขิง 72 หมู่ 10 ชุมชนคลองบางซื่อ