ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายไหล่ทางจากศูนย์การศึกษาพิเศษเขต 1 ชุมชนไร่ขิง-บ้านไร่ และก่อสร้างเขื่อน คสล.ริมคลองบางพร้าวจากบ้านเลขที่ 24/2 ม. 5 ถึงบริเวณที่ดิน นางสาวเรวดี เชาว์แหลม ชุมชนบ้านคลองบางพร้าว