ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณหน้าบ้านนายสุรินทร์ ดิษเกษร ชุมชนบ้านบางยาง ก่อสร้างเขื่อนจากบ้านนายคลี่ ถึงปากคลองบางยางชุมชนบ้านบางยาง ก่อสร้างเขื่อน คสล.ริมคลองบางยาง บริเวณบ้านนายสุรินทร์ ชุมชนบ้านบางยางฯ