ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยแสนสุข 2 ชุมชนโรงหล่อ