Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลไทรโยค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561ประกาศเทศบาลตำบลไทรโยค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ2561 (สำนักปลัด)ประกาศเทศบาลตำบลไทรโยค เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ2561 (กองคลัง)ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างประกาศเทศบาลตำบลไทรโยค เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ ขนาดกว้าง 19 เมตร ยาว 32 เมตร บริเวณสำนักเทศบาลตำบลไทรโยค หมู่ที่ 2 ตำบลไทรโยค อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดูทั้งหมด

รองนายกเทศมนตรี

นายมงคล สดใส

รองนายกเทศมนตรี

นางสุกัญญา ทิพย์สุขุม

สถิติเว็บไซต์

ผู้เข้าชมทั้งหมด : 102,149

ผู้เข้าชมปีนี้ : 102,149

ผู้เข้าชมเดือนนี้ : 50,451

ผู้เข้าชมวันนี้ : 1,307

ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง