New Ribbon
Example Frame
ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นดีมากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒) ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขสาธารณสุขทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป กำหนดยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี 2561 ผ่านอินเทอร์เนต ภายใน 9 เมษายน 2562 ดูทั้งหมด

นายสุทิน เขื่อนเป๊ก

สาธารณสุขอำเภอปัว

นางกฤษดา พรหมวรรณ์

ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ

สถิติเว็บไซต์

ผู้เข้าชมทั้งหมด : 102,032

ผู้เข้าชมปีนี้ : 102,032

ผู้เข้าชมเดือนนี้ : 50,334

ผู้เข้าชมวันนี้ : 1,190