แนวทางการปรับเงินเพิ่มตามคุณวุฒิและตัวอย่างคำสั่ง

แนวทางการปรับเงินเพิ่มตามคุณวุฒิและตัวอย่างคำสั่ง

 

 ดาวน์โหลดเอกสารแนบ 1 : ดาวน์โหลด ( 21.85 kb )

 ดาวน์โหลดเอกสารแนบ 2 : ดาวน์โหลด ( 19.28 kb )

 ดาวน์โหลดเอกสารแนบ 3 : ดาวน์โหลด ( 19.01 kb )

 ดาวน์โหลดเอกสารแนบ 4 : ดาวน์โหลด ( 21.33 kb )

เขียนวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 | เปิดอ่านทั้งหมด 2798 
โดย  องค์การบริหารส่วนตำบลเซกา