กิจกรรมห้องน้ำสะอาด โรงพยาบาลสีดา กลุ่มงานสุขาภิบาล

กิจกรรม ห้องน้ำสะอาด โรงพยาบาลสีดา นำโดย ผอ.ชานนท์ เชาว์ดำรงสกุล ได้พาเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสีดาทุกท่าน ร่วมทำความสะอาดห้องน้ำผู้มารับบริการภายในโรงพยาบาลสีดา

UploadImage
UploadImage
UploadImage UploadImage UploadImage
UploadImage UploadImage UploadImage