กิจกรรม 5 ส กลุ่มงานสุขาภิบาล

กิจกรรม 5 ส. โรงพยาบาลสีดา เดือน มีนาคม 2560 นำทีมโดย ผอ.รพ.และคณะ
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage UploadImage
UploadImage