กิจกรรม ตัดถุงน้ำยาล้างไต

ถุงน้ำยาล้างไตได้รับบริจาก จากญาติผู้ป่วยโรคไตที่ล้างไตผ่านหน้าท้อง 
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage UploadImage