5 ส แฟลตพยาบาลใหม่

วันที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 16.00 นำทีมโดยท่าน นพ.ชานนท์ เชาว์ดำรงสกุล ร่วมกันทำความสะอาด แฟลตบ้านพักพยาบาลแห่งใหม่ เพื่อเตรียมการให้ เจ้าหน้าที่เข้าพัก

UploadImage

UploadImage

UploadImageUploadImage