รับสมัครลูกจ้าชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ 1 ตำแหน่ง

รับสมัครลูกจ้าชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ 1 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 กุมภาพันธ์ 2561
ดาวน์โหลดรายละเอียดได้ตามลิงค์ด้านล่าง
เอกสารแนบ :