การอบรมโครงการพัฒนาครูฯ รุ่นที่ 4 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย


นางเยาวลักษณ์  คงพูล  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 และบุคลากรในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาร่วมการอบรมโครงการพัฒนาครูฯ รุ่นที่4
เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย  
โดยมี นายวัฒนา พุฒิชาติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธาน 
มีครูผู้สอนเด็กอนุบาลในโรงเรียนอนุบาลสังกัด สพป. ศรีสะเกษเขต 1 และเขต 3 กว่า 471 คน ณ โรงแรมพรหมพิมาน อำเภอเมืองศรีสะ
เกษวันที่ 4 มิถุนายน 2559


UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage