สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 จัดประกวดโครงงาน เมื่อเช้าวันที่ 28 มิถุนายน 2559

สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 จัดประกวดโครงงาน เมื่อเช้าวันที่ 28 มิถุนายน 2559
ณ ห้องประชุมจตุรมิตร สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 เพื่อนำผลการการประกวดไปแข่งขันระดับชาติต่อไป
โดยมีโรงเรียนส่งโครงงานและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200 คน


UploadImageUploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImageUploadImage
UploadImage