สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ดูงานสหกรณ์นักเรียน ณ โรงเรียนไตรคามวิทยา สพป.สุรินทร์ เขต 2

สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ดูงานสหกรณ์นักเรียน ณ โรงเรียนไตรคามวิทยา สพป.สุรินทร์ เขต 2 เมื่อเช้าวันที่ 21 มิถุนายน 2559 เวลา 10.30 น. โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 นำคณะครูโรงเรียนแกนนำสหกรณ์โรงเรียน จำนวน 100 คน จาก 50 โรงเรียน เพื่อนำประสบการณ์ที่ได้จากการดูงานด้านสหกรณ์นักเรียน นำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนต่อไป ในครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์สถานที่ดูงานเป็นอย่างดี จาก ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนไตรคามวิทยา


UploadImage
UploadImage

UploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImage