สมัครเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา ผ่านเวปไซต์

สมัครเรียนห้องเรียนกีฬาผ่านเวปไซต์ 

http://neuronetworks.org/sport-program/login.php