สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดอาหารกลางวันในโรงเรียนอย่างมีคุณภาพ(20 ก.ย. 59)


สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดอาหารกลางวันในโรงเรียนอย่างมีคุณภาพ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดอาหารกลางวันในโรงเรียนอย่างมีคุณภาพ ณ ห้องประชุมจตุรมิตร สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการส่งเสริมสนับสนุนการทำงานของครูผู้รับผิดชอบอาหารกลางวันในโรงเรียนให้สามารถจัดสำรับอาหารให้เป็นไปตามหลักโภชนาการและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น กำหนดการอบรมระหว่างวันที่ 20 กันยายน 2559 ผู้เข้ารับการอบรม ช่วงเช้า ได้แก่ ครูผู้รับผิดชอบอาหารกลางวันของโรงเรียนในอำเภอปรางค์กู่ ไพรบึง ภูสิงห์ จำนวน 100 คน และช่วงบ่าย ครูผู้รับผิดชอบอาหารกลางวันของโรงเรียนในอำเภอขุขันธ์ จำนวน 100 คน รวม 200 คน
http://www.sisaketphp.net/pcs/modules.php?name=show_mod&file=article&asid=754
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage