ประชาสัมพันธ์โครงการ PTT Inspiration ๕ ปตท. สร้างแรงบันดาลใจ สู่นักกีฬาระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๕

ประชาสัมพันธ์โครงการ PTT Inspiration ๕ ปตท. สร้างแรงบันดาลใจ สู่นักกีฬาระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๕
 

 ศธ 04140/ ว 2959