ส.อ.สุรพงศ์ ศรีนุช

UploadImage

 

วัน/เดือน/ปีเกิด ๑๓ ตุลาคม ๒๕๑๓
   
การศึกษา
 • พ.ศ.
 • พ.ศ.
 • พ.ศ.
 • พ.ศ.
 • พ.ศ.
 • พ.ศ.
 • ศึกษาในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ที่โรงเรียนเทศบาล ๕ ( วัดเกาะกลาง )
 • ศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ที่ โรงเรียนหนองแคสรกิจพิทยา
 • ศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ - ๓ ที่ โรงเรียนเมืองเชลียง
 • ศึกษาในชั้นมัธยมตอนปลาย ที่ โรงเรียนศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนพิษณุโลก
 • ศึกษาในโรงเรียนทหารม้า ศูนย์การทหารม้า รุ่น ๒๖  ปี ๓๖
 • ​ศึกษาในโรงเรียนส่งกำลังทางอากาศ รุ่น ๒๑๒
ประวัติการทำงาน
- -