วันอาสาสมัครสาธารณสุขประจำปี 2562

วันที่ 28 - 29 มีนาคม 2562
                  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขาณุวรลักษบุรี ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เนื่องในวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร

UploadImageUploadImage
UploadImage
UploadImage