หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน ประจำปี 2562

วันที่ 23 เมษายน 2562
                  นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานจัดโครงการ " หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน" ประจำปี 2562 ณ วัดบุญมั่นศรัทธาราม หมู่ที่ 3 ตำบลดอนแตง อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 
                  พร้อมด้วย นายไพโรจน์ แก้วแดง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นายเทวัญ หุตะเสวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นายพิสิษฐ์ แร่ทอง ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร และคณะหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกำแพงเพชร 
โดยนายประสิทธิ์ อินทโชติ นายอำเภอขาณุวรลักษบุรี นายกกิ่งกาชาด คณะกรรมการกิ่งกาชาด หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแตง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น พี่น้องประชาชนตำบลดอนแตง ร่วมให้การต้อนรับ
                  ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขาณุวรลักษบุรี ร่วมกับโรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนแตง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนโค้ง และอสม. ร่วมจัดกิจกรรมให้บริการด้านสุขภาพ เช่น การวัดความดันโลหิตสูง การตรวจรักษาเบื้องต้น การให้บริการทันตกรรม การให้บริการแพทย์แผนไทย การให้บริการกายภาพและการให้บริการตรวจวัดสายตา แก่ประชาชนผู้มาร่วมงาน

UploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImage