กิจกรรม 1 อำเภอ 1 คูคลอง ใสสะอาด

วันที่ 25 เมษายน 2562 
นายไพโรจน์ แก้วแดง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม " 1 อำเภอ 1 คูคลอง ใสสะอาด" เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ คลองวังพลับ หมู่ที่ 4 บ้านวังพลับ ตำบลป่าพุทรา อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนายสุนทร รัตนากร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการพร้อมด้วย นายประสิทธิ์ อินทโชติ นายอำเภอขาณุวรลักษบุรี หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคประชาชน และประชาชนจิตอาสา
ในการนี้ นายสุรัตน์ อยู่ยอด สาธารณสุขอำเภอขาณุวรลักษบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และอสม. ได้ร่วมดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day ในพื้นที่ดังกล่าว
UploadImage

UploadImage